Desfasurarea activitatilor se va face on line, pe platforma Moodle si platforma MS Teams.


ORAR 2021

Grupa
Ziua
Ora
431Db + 433Da
Vineri - impare
11-13
431Da + 433Db
Vineri - pare
11-13
432D
Vineri - impare
13-15

 

OBIECTIVELE DISCIPLINEI

Realizarea din punct de vedere hardware si software a unei aplicatii simple de timp real sau de prelucrare de semnal.

Preconditii: parcurgerea urmatoarelor discipline: Programarea calculatoarelor, Structuri de date si algoritmi, Arhitectura microprocesoarelor, Microcontrolere, Prelucrarea digitala semnalelor, Circuite integrate digitale.

COMPETENTE SPECIFICE

Crearea abilitatilor de a aplica cunostintele generale privind atributele de arhitectura ale microprocesoarelor si cunostiintele teoretice din domeniul prelucrarilor de semnal pentru diverse proiecte din domeniul sistemelor de telecomunicatii. Posibilitatea de a evalua performantele unui astfel de sistem din punctul de vedere al timpului de executie si a utilizarii eficiente a unor resurse limitate.

CONTINUTUL TEMATIC

Proiectarea hardware si software a unui sistem cu microcontroler care sa implementeze aplicatii e uz general si aplicatii de prelucrare a semnalelor in timp real.

BIBLIOGRAFIA

- Sorin Zoican, "Microprocesoare si microcontrolere. Aplicatii", Editura Politehnica Press, 2011, ISBN 978-606-515-328-8
- Sorin Zoican , " Procesoare digitale de semnal", Ed. Matrix-Rom, Bucuresti 2002, ISBN 973-685-422-1
- discipline.elcom.pub.ro/amp2

 

Sugestii sau comentarii: discipline@elcom.pub.ro (E-mail subject : Ref-PROIECT2)