Cursul "Arhitectura Microprocesoarelor" se adreseaza studentilor anului II din cadrul catedrei de Telecomunicatii a Facultatii de Electronica si Telecomunicatii, seria II D.

Obiective : Însusirea notiunilor fundamentale referitoare la arhitectura microprocesoarelor, interconectarea microprocesorului cu circuite de interfata si programarea microprocesoarelor. Cunostintele dobîndite se vor utiliza la disciplinele : Sisteme de timp real, Sisteme cu comanda programata, Sisteme pentru prelucrarea digitala a semnalelor, Sisteme de comutatie.

Continut : Introducere în sisteme digitale (elemente de algebra booleana, elemente de aritmetica binara, tipuri de circuite logice), unitati RALU, automat de comanda CROM, unitati centrale de prelucrare (subsisteme ale UCP, metode de cerstere a performantelor), microcalculatorul elementar von Neumann, arhitectura microprocesorului I8086 (registre, organizarea memoriei, semnalele I8086, interconectarea I8086 în sistem, setul de instructiuni, realizarea selectiei memoriei), familia de procesoare Motorola 68000 (modelul de programare si organizarea datelor, semnalele MC68000, setul de instructiuni, proiectarea unui sistem cu MC68000), introducere în arhitectura RISC ( comparatie între procesoarele CISC si RISC, arhitectura SPARC - structura si modul de organizare a registrelor, instructiuni specifice).

Cunostinte anterioare necesare : Notiuni de circuite logice, notiuni de programare (disciplinele Circuite integrate digitale, Limbaje de programare, Structuri de date si algoritmi)

Sugestii sau comentarii: discipline@elcom.pub.ro (E-mail subject : Ref-AMP)