Obiective : Însusirea notiunilor fundamentale referitoare la interfetele de intrare iesire dintr-un sistem cu microprocesor, aprofundarea cunostintelor despre arhitectura procesoarelor si gestiunea memoriei. Cunostintele dobîndite se vor utiliza la disciplinele : Sisteme de timp real, Sisteme cu comanda programata, Sisteme pentru prelucrarea digitala a semnalelor, Sisteme de comutatie.

Continut :Transferuri de date ( paralel, serial ). Interfete de intrare iesire ( porturi I/O). Transferul DMA. Circuite auxiliare ( circuite de timp programabile, controlere de intrerupre). Elemente de gestiune a memoriei ( protectia intre programe). Arhitecturi evoluate de microprocesoare ( I80x86, procesoare specializate - DSP). Arhitectura RISC.

Cunostinte anterioare necesare : Notiuni de circuite logice, notiuni de programare (disciplinele Arhitectura Microprocesoarelor, Circuite integrate digitale, Limbaje de programare, Structuri de date si algoritmi)

Sugestii sau comentarii: discipline@elcom.pub.ro (E-mail subject : Ref-AMP2)


Activitatile didactice se vor desfasura on line pe platforma Moodle (disciplina Microcontrolere, seria Sorin Zoican) si pe Microsoft Teams.

Este necesara instalarea aplicatiei desktop Microsoft Teams, ca in exemplul de aici.Diferente 2020 seria D

Optiuni refacere laboratoare la disciplinele PC, SDA , AMP, MC, ASC si SO seria D.

Se vor exprima urmatoarele optiuni:

A - participarea doar la activitatile didactice (curs, laborator si examen), fara refacerea testului de laborator
L - participarea la activitatile didactice (curs, laborator si examen) si refacerea testului la laborator.

Testul de laborator va fi refacut pentru un numar rezonabil de mic de persoane.

Inrolarea pe Moodle si MS Teams se va face manual de catre profesor pe baza contului de utilizator furnizat. Va rugam sa nu faceti cereri de acces.

O persoana va completa un singur formular pentru toate disciplinele la care are diferenta.

Formularul expira pe data de 09.10.2020, ora 16.00.


Adresa formularului: https://docs.google.com/forms/d/1dSh8aMr0Yc1aJmeW1CJHlgGMu0HcSCBwzAay4ubJxyc/edit?usp=sharing