Cursul "Arhitectura sistemelor de calcul" se adreseaza studentilor Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, anul IV specializarea Retele si Software de Telecomunicatii (RST)

Obiectivul disciplinei : Insusirea notiunilor de baza despre realizarea sistemelor de calcul: arhitecturi tipice, sisteme de memorie ierarhizata, procesare paralela, exemple de sisteme de calcul existente. Sint tratate notiuni referitoare la politicile de management ale memoriei intr-un sistem de calcul, la obtinerea paralelismului spatial sau temporal intr-un sistem de calcul, la realizarea sistemelor multiprocesor slab si strins cuplate.

Continutul cursului: Introducere în prelucrarea paralela. Mecanisme de prelucrare paralela. Ierarhizarea memoriei. Conceptul de memorie virtuala. Metode de alocare si organizare a memoriei. Memoria cache. Caracteristici ale subsistemelor I/O. Procesoare I/O. Principiul pipe-line si procesare vectoriala. Proiectarea procesoarelor pipe-line. Arhitectura sistemelor multiprocesor . Retele de interconectare in sistemele multiprocesor. Algoritmi de arbitrare de bus. Exemple de sisteme de calcul pipe-line si matriciale (MPP, CRAY).

Cunostinte anterioare : Structuri de Date si Algoritmi , Arhitectura microprocesoarelor, Arhitectura microprocesoarelor 2, Sisteme de timp real, Sisteme cu Comanda Programata

Sugestii sau comentarii: discipline@elcom.pub.ro (E-mail subject : Ref-ASC)

 


Activitatile didactice se vor desfasura on line pe platforma Moodle (disciplina Arhitectura sistemelor de calcul, seria IV D) si pe Microsoft Teams.

Este necesara instalarea aplicatiei desktop Microsoft Teams, ca in exemplul de aici.Diferente 2020 seria D

Optiuni refacere laboratoare la disciplinele PC, SDA , AMP, MC, ASC si SO seria D.

Se vor exprima urmatoarele optiuni:

A - participarea doar la activitatile didactice (curs, laborator si examen), fara refacerea testului de laborator
L - participarea la activitatile didactice (curs, laborator si examen) si refacerea testului la laborator.

Testul de laborator va fi refacut pentru un numar rezonabil de mic de persoane.

Inrolarea pe Moodle si MS Teams se va face manual de catre profesor pe baza contului de utilizator furnizat. Va rugam sa nu faceti cereri de acces.

O persoana va completa un singur formular pentru toate disciplinele la care are diferenta.

Formularul expira pe data de 09.10.2020, ora 16.00.


Adresa formularului: https://docs.google.com/forms/d/1dSh8aMr0Yc1aJmeW1CJHlgGMu0HcSCBwzAay4ubJxyc/edit?usp=sharing