Informaţii pentru studenţii la Aplicaţii şi Servicii Internet (Master MSR)

Cerinţe preliminare (prerequisites):

Punctaj: 30% lab, 40% teme, 30% examen grilă în sesiune.

Curs

Slides prezentate în clasă:

Examenul se va da cu cărţile pe masă (orice fel de material scris/tiparit, dar nu si dispozitive electronice cum ar fi telefoane, laptopuri etc) si va fi de tip test grilă. Fiecare intrebare are exact un raspuns corect.

Laborator

Laboratorul incepe în săptămîna 1, si se face cu semigrupa, o lucrare la 2 săptămîni. În varianta online lucrările se fac astfel:

Platforme laborator:

Teme

Temele se fac folosind aceleași echipe de 2 studenți ca la laborator.

Precizări privind realizarea și predarea temelor
Tema 1; termen limită: 25.4.2021
Tema 2; termen limită: 25.5.2021
Tema 3; termen limită: 25.6.2021

Rezultate

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Conf. dr. ing. M. Stanciu