2007-2008


Disciplina

Inginerie Software  (ISw)


Laboratoare (actualizate partial in 2007)

 


Lista temelor de documentare (actualizata 30/10/2007) discutate la prima lucrare de laborator


Note de curs Introducere in OO cu Java (44 pagini, format pdf)

  Actualizat 26.11.07! Extras de curs 2007 (material discutat la curs) – paginile 1-24 (pdf)

 

Referinte webliografice (Java, OOP, OOD, UML, design patterns, etc.)


Seminar:

Seminar 1 - Introducere in limbajele Java si UML (format pdf) Rezolvari probleme (format pdf)

Seminar 2 – Lucrul cu variabile de tip primitiv si referinta (format pdf)

Seminar 3 –

Seminar 4 –

Seminar 5 –

Seminar 6 –


Modul de evaluare:

- laborator + teme        20 puncte

- teme documentare      25 puncte

- seminar + curs            15 puncte (din care 10 bonus)

- partial                        20 puncte

- final                            30 puncte


Laboratoare din anii anteriori (2004-2006)

 

Laborator 1 - Introducere in ingineria directa (generarea codului Java din diagrame UML) si inversa (obtinerea diagramelor UML din cod Java) utilizand instrumentul CASE (de inginerie software asistata de calculator) Rational Rose (si versiunea de evaluare a Rational Rose utilizata in 2004-2006)

Laborator 2 - Suportul oferit de diagramele UML (Unified Modeling Language) diverselor activitati ale proceselor de dezvoltare a sistemelor software orientate spre obiecte (I) – devenit documentatie pentru proiectul SwRTc (faza I)

Laborator 3 - Suportul oferit de diagramele UML (Unified Modeling Language) diverselor activitati ale proceselor de dezvoltare a sistemelor software orientate spre obiecte (II) – devenit documentatie pentru proiectul SwRTc (faza II)