Disciplina "Retele de comunicatii mobile" prezinta principalele caracteristici, elemente si functiuni ale retelelor mobile de telecomunicatii. In prima parte sunt descrise o serie de notiuni fundamentale cu privire la: metodele de proiectare a retelelor de comunicatii mobile (RCM) tinand seama de geometria retelei, de perturbatii si de trafic, algoritmii de acces multiplu, procedeele folosite pentru initierea apelurilor si pentru asigurarea calitatii comunicatiei in RCM celulare etc. Partea a doua este dedicata analizei succinte a unor sisteme de comunicatii mobile reprezentative: GSM, DECT, UMTS.
            Lucrarile de laborator din cadrul disciplinei "Retele de comunicatii mobile" au rolul de a familiariza studentii cu unele dintre principalele caracteristici ale retelelor radio mobile. Sunt studiate principalele metode de gestionare a resurselor radio in sistemele mobile de mare capacitate, modul de tratare a erorilor, tehnicile de modulatie utilizate in GSM, precum si metodele de proiectare software a retelelor de comunicatii mobile. De asemenea, studentii au posibilitatea de a analiza, in conditii reale de functionare, rolul si modul de operare a OMC-R din GSM, cu ajutorul echipamentelor utilizate in reteaua ORANGE.
            Problemele propuse pentru orele de seminar au rolul de a aprofunda notiunile predate la curs, prin exemple practice si solutii concrete de evaluare si proiectare a retelelor de comunicatii mobile.
            Aceasta disciplina urmareste sa permita absolventilor de la specializarea RST sa se implice in proiectarea, implementarea si exploatarea retelelor de comunicatii mobile existente, precum si dezvoltarea capacitatii de a se adapta la cerintele noilor tehnologii.