Cursul "Structuri de date si algoritmi " se adreseaza studentilor anului I din cadrul catedrei de Telecomunicatii a Facultatii de Electronica si Telecomunicatii, seria I D.

Obiective: Însusirea tehnicilor de programare de baza ce vor fi utilizate în cadrul cursurilor si laboratoarelor din anii superiori (disciplinele : Arhitectura microprocesoarelor, Sisteme de timp real,Sisteme cu comanda programata, Retele de telecomunicatii, Retele integrate de banda larga, Sisteme pentru prelucrarea digitala a semnalelor), aprofundarea cunostintelor generale de programare dobîndite la disciplina "Programarea calculatoarelor " (sem. I, anul I)

Continut : Notiuni generale despre algoritmi si structuri de date, algoritmi recursivi, stive si cozi, liste înlantuite (simplu înlantuite, dublu înlantuite, circulare, generalizate), arbori (definitii, arbori binari, parcurgerea arborilor binari, arbori echilibrati), grafuri (definitii, parcurgerea grafurilor), sortare interna (cautarea binara, sortare prin insertie, sortarea rapida, sortarea heap), sortare externa (sortarea prin interclasare directa, sortarea prin interclasare naturala, sortarea prin interclasare echilibrata).

Cunostinte anterioare necesare : Notiuni generale de organizare a unui program, notiuni de limbaje de programare (Pascal, C).

Sugestii sau comentarii: discipline@elcom.pub.ro (E-mail subject : Ref-SDA)