Cursul "Sisteme digitale pentru prelucrarea semnalelor în telecomunicatii" se adreseaza studentilor anului IV specializarea Comunicatii Telefonice si de Date (CTD) din cadrul catedrei de Telecomunicatii a Facultatii de Electronica si Telecomunicatii.

Informatiile prezentate la acest curs urmaresc insusirea cunostintelor de baza referitoare la realizarea unui sistem digital de prelucrare a semnalelor:

- arhitectura procesoarelor specializate in prelucrarea digitala a semnalelor

- metode de proiectare a aplicatiilor de prelucrare de semnal

- realizarea sistemelor multiprocesor su procesoare de semnal

- elemente de sistem de operare de timp real pentru aplicatii de prelucrare de semnal

- realizarea sistemelor integrate pentru prelucrarea semnalelor

- aplicatii in telecomunicatii

Principalele capitole ce sint studiate in acest curs sint:

- Capitolul 1 descrie principalele caracteristici ale unui procesor de semnal si elementele esentiale în proiectarea unui sistem de prelucrare digitala a semnalelor. Sînt prezentate procesoare de semnal de virgula fixa si virgula mobila (Analog Devices, Texas Instruments si Motorola)
- Capitolul 2 se refera la erorile introduse de prelucrarea cu precizie finita (datorate implementarii fizice a algoritmilor DSP cu ajutorul procesoarelor de semnal).
- Capitolul 3 trece în revista principalele metode de realizare a unui sistem integrat de achizitie a datelor pentru prelucrarea digitala a semnalelor analogice.
- Capitolul 4 descrie familia de procesoare de semnal ADSP21xx - Analog Devices , ca un exemplu de procesor DSP performant.
- Capitolul 5 indica solutii practice de interconectare între procesoare DSP si/ sau de uz general , specifice familiei de procesoare de semnal ADSP2171 si ADSP2181 (Analog Devices): porturile Host Interface Port ( HIP) si Direct Memory Access ( DMA)
- Capitolul 6 se ocupa de realizarea sistemelor multiprocesor cu procesoare de semnal (DSP) si cu procesoare de uz general, în vederea realizarii unui sistem integrat de prelucare a semnalelor cu performante îmbunatatite.
- Capitolul 7 descrie arhitecturi evoluate de procesoare de semnal ( ADSP219x, SHARC, TIGER SHARC, VLIW) precum si modalitatile practice de dezvoltare a aplicatiilor cu ajutorul acestor arhitecturi. Este descris si un nucleu de timp real pentru procesoare DSP - Visual DSP Kernel - VDK ( Analog Devices)
- Capitolul 8 exemplifica aplicatii ale procesoarelor de semnal în telecomunicatii - realizarea filtrelor digitale FIR si IIR, a filtrelor adaptive, generarea si receptia tonurilor DTMF
- Capitolul 9 prezinta aplicatii ale procesoarelor DSP în realizarea sistemelor de comunicatii mobile.

Laboratorul de "Sisteme pentru prelucrarea digitala a semnalelor în telecomunicatii" a fost dotat cu sisteme de dezvoltare hardware si software pentru prelucrarea semnalelor ( EZ-KIT-LITE ADSP2181, EZ-KIT-LITE ADSP2189, EZ-KIT-LITE ADSP21065, EZ-KIT-LITE ADSP21160 precum si Visual DSP 21xx si Visual DSP 210xx) prin intermediul donatiilor firmelor TOPEX din Bucuresti si Analog Devices

Sugestii sau comentarii: discipline@elcom.pub.ro (E-mail subject : Ref-SDPST)