Cursul "Sisteme de operare" se adreseaza studentilor Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei anul IV specializarea Telecomunicatii

Obiectivul disciplinei : Prezentarea notiunilor de baza referitoare la organizarea si functiile sistemelor de operare, exemple de sisteme de operare existente si evidentierea atributelor de arhitectura si management pentru sistemele de operare Windows si Linux. Se urmaresc crearea abilitatilor de a aplica cunostintele generale privind atributele de arhitectura ale sistemelor de operare pentru diverse proiecte si posibilitatea de a evalua pe baza criteriilor de performanta însusite ce sistem de operare anume si în ce maniera poate fi acesta utilizat pentru o eficienta rezolvare a unor probleme concrete in retelele de telecomunicatii.

Continutul cursului: Introducere.Functiile unui sistem de operare. Structura unui sistem de operare.Concepte si structura unui sistem de operare
Definitia proceselor. Metode de descriere a proceselor. Structuri de sistem de operare. Procese si concurenta. Planificarea proceselor. Gestiunea timpului. Comunicarea, sincronizarea intre procese. Accesul exclusiv la resurse. Subsistemul memorie. Gestiunea memoriei. Memoria virtuala.
Subsisteme de intrare iesire. Sisteme de fisiere. Sistemul de operare Windows. Sistemul de operare Unix.

Cunostinte anterioare :Programarea calculatoarelor, Structuri de date si algoritmi, Arhitectura microprocesoarelor, Microcontrolere

Sugestii sau comentarii: discipline@elcom.pub.ro (E-mail subject : Ref-SO)


Activitatile didactice se vor desfasura on line pe platforma Moodle (disciplina Sisteme de operare, seria IV D) si pe Microsoft Teams.

Este necesara instalarea aplicatiei desktop Microsoft Teams, ca in exemplul de aici.Diferente 2020 seria D

Optiuni refacere laboratoare la disciplinele PC, SDA , AMP, MC, ASC si SO seria D.

Se vor exprima urmatoarele optiuni:

A - participarea doar la activitatile didactice (curs, laborator si examen), fara refacerea testului de laborator
L - participarea la activitatile didactice (curs, laborator si examen) si refacerea testului la laborator.

Testul de laborator va fi refacut pentru un numar rezonabil de mic de persoane.

Inrolarea pe Moodle si MS Teams se va face manual de catre profesor pe baza contului de utilizator furnizat. Va rugam sa nu faceti cereri de acces.

O persoana va completa un singur formular pentru toate disciplinele la care are diferenta.

Formularul expira pe data de 09.10.2020, ora 16.00.


Adresa formularului: https://docs.google.com/forms/d/1dSh8aMr0Yc1aJmeW1CJHlgGMu0HcSCBwzAay4ubJxyc/edit?usp=sharing