Obiectivul disciplinei: Concepte, principii si metode privind arhitectura, proiectarea si implementarea sistemelor cu comanda programata ( cu calculatoare) in timp real, cu aplicatii in sistemele si retelele de telecomunicatii si calculatoare.

Continutul disciplinei: Elementele definitorii pentru sistemele in timp real, clasificari, conceptul de controler de sistem in timp real, interfetele cu mediul. Implementarea programata a sistemelor simple combinationale, secventiale si a sistemelor cu mai multe procese secventiale. Elemente de specificare formala a sistemelor in timp real si distribuite, (limbajele Estelle, SDL). Principii ale sistemelor de timp real ( reprezentarea timului, sincronizari, obiecte ). Elemente de sisteme de operare in timp real ( planificarea proceselor, probleme de concurenta - acces la resurse, sincronizare, comunicatie intre procese ). Aplicatii in sisteme si retele de comunicatii.

Cunostinte anterioare: Limbaje de programare, Tehnici de programare, Circuite integrate digitale, Semnale, circuite si sisteme I+II, Arhitectura microprocesoarelor, Comunicatii analogice si digitale.

Bibliografie:

1. A.Burns, A.Wellings, Real - Time Systems and Programming Languages, Addison-Wesley, 1996;
2. M.Joseoph, Real-Time Systems, Prentice Hall, 1996.
3. E.Borcoci, S.Zoican, R.Zoican, D.Galatchi, Sisteme de timp real cu comandã programatã. Aplicatii, tipografia U.P.B., 1998;
4. E.Borcoci, S.Zoican, D.Galatchi, Sisteme cu comandã programatã în timp real - îndrumar de proiect, tipografia U.P.B., 1994;
5. E.Borcoci, Note de curs- SCPTR;
6. E. Borcoci, S. Zoican , E. Popovici, Arhitectura microprocesoarelor, Ed. Media Publishing, Bucuresti , 1995;

Sugestii sau comentarii: discipline@elcom.pub.ro (E-mail subject : Ref-STRT)