2007-2008                                                


Disciplina                         

Software pentru Retele de Telecomunicatii (SwRTc)


Cerinte initiale proiect si 2 iteratii date ca exemplu:

          - iteratia I-a a dezvoltarii (Specificarea initiala a cerintelor, Analiza cerintelor, Analiza domeniului, Proiectarea arhitecturii, Proiectarea detaliata, Proiectarea interfetei cu utilizatorul, Implementarea Java - codul sursa pentru sistemul chat Versiunea 1)

          - iteratia a II-a a dezvoltarii (Evaluarea versiunii anterioare a sistemului software, Actualizarea cerintelor sistemului, Actualizarea analizei OO a sistemului, Actualizarea proiectarii sistemului, Actualizarea implementarii  - codul sursa pentru sistemul chat Versiunea 2)

 

Documentatie:

            - documentatiile unor clase Java: Vector, DataInputStream, DataOutputStream, Socket, ServerSocket, etc.

            - lucrari de laborator

            - suplimente pentru proiect