Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/2/2e/Java_Logo.svg/322px-Java_Logo.svg.png   Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: http://hopf.chem.brandeis.edu/yanglingfa/pic/uml.GIF

 

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: http://www.crunchgear.com/wp-content/photos/scaled.nokia_logo.jpg  Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\_2010_Nokia\Curs Nokia-UPB 2011\Sigla.jpg Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: logo ETTI

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti

Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei

Catedra de Telecomunicatii

.

 

 

ITNQ

 

2011

POO – an II

 

TPI – an III

 

 

 

Laboratorul SAIM – sala B123

 

 

25/03/2012

Inginerie Software in Comunicatii

(ISC)

PSNIM

2012

                     

   

 2011-2012

                                           

 

Laborator 3

Crearea diagramelor UML de  masini de stari  (FSM).  Modificarea

modelelor UML, reconstructia codului (refactoring). Studiu de caz

complex.  Predarea  temelor de casa  specificate la lucrarile 1 si 2

Descrierea laboratorului

 

In aceasta lucrare de laborator vor fi acoperite urmatoarele probleme:

- Crearea diagramelor UML de masini de stari (FSM) in NetBeans 6.1

- Modificarea modelelor UML si reconstructia codului (Refactoring) in NetBeans 6.1

- Studiu de caz complex de inginerie a codului Java bazata pe utilizarea UML in NetBeans 6.1

 (include rezolvarea enunturilor din ISw_0809_Subiecte_Examen_Subiecte_2A_2B.pdf)

 

 

 

Atentie: La inceputul laboratoarelor stergeti mai intai toate proiectele existente (click dreapta

 pe nodul proiectului in fereastra Projects, selectati Delete si confirmati ca doriti sa fie sterse

 sursele – in cazul proiectelor Java). La finalul laboratoarelor stergeti proiectele create.

 

 

3.1. Crearea diagramelor UML de masini de stari (FSM)

 

 

In continuare veti invata cum sa folositi functiile UML ale IDE pentru a crea diagrame UML de masini de stari (FSM).

 

Diagrama UML de masini de stari (cunoscuta si ca Finite State Machine, sau FSM) este o reprezentare vizuala a masinii de stari a aplicatiei.

 

Diagrama UML de masini de stari prezinta starile prin care trece o entitate (un obiect sau (sub)system) de la aparitie (creare) pana la disparitie (distrugere). In acest tip de diagrama comportamentul este specificat ca o secventa de stari prin care trece o entitate ca raspuns la evenimentele care apar pe timpul existentei ei, dar si raspunsurile entitatii respective la aceste evenimente.

 

Diagrama UML de masini de stari poate fi foarte utila in cazul aplicatiilor de control al proceselor in timp real sau a subsistemelor care implica prelucrari concurente (in paralel, distribuite, etc.), inclusiv a celor de comunicatie.

 

De asemenea, diagrama UML de masini de stari poate fi utilizata pentru a exprima comportamentul unei entitati pentru un grup de cazuri de utilizare (spre deosebire de diagramele MSC sau de comunicatie care prezinta in general comportamente din interiorul unui caz de utilizare).

 

 

3.1.1. Crearea unui proiect UML independent de platforma

 

1. Pentru a crea un proiect UML, selectați File> New Project și apoi faceți următoarele:

Sub  Categories, selectati UML.

Sub  Projects, selectati Platform-Independent Model.

Faceti Click pe Next.

2. In campul Project Name completati MyUMLProject

3. Pentru campul Project Location, click Browse, si navigați la orice director de pe computer (in laborator alegeti drive-ul D: si directorul \isw, si creati sau selectati un subdirector cu numarul grupei, apoi creati un subdirector cu nume diferit de cele existente, de exemplu: D:\isw\441E\Proiect1). 

4. Faceti Click pe Finish. IDE-ul creeaza proiectului UML si apare caseta de dialog Create New Diagram.

5. Din lista Diagram type alegeti State Diagram.

6. In campul Diagram Name completati  SodaMachineStateDiagram.

7. Lasati valoarea implicita in campul Namespace si click pe Finish.  IDE-ul realizeaza următoarele:

Creeaza un proiect UML independent de platforma numit MyUMLProject

Adaugă nodul proiectului in fereastra  Projects.

Creeaza un nod  SodaMachineStateDiagram sub nodul Model

Afișează noua diagramă în editorul de diagrame (diagrama este goala în acest moment)

Deschide (Modeling) Palette

 

3.1.2. Adaugarea elementelor de tip stare

 

Aceasta sectiune contine urmatoarele proceduri:

 

3.1.2.1. Adaugarea unui element stare initiala

 

1. Din sectiunea Basic a Pallete selectati pictograma Initial State .

2. Faceti click in coltul din stanga sus a diagramei de masini de stari pentru a plasa elementul.

3. Deselectati pictograma Initial State prin right-click.

 

3.1.2.2. Adaugarea unor elemente stare simpla

 

1. Din sectiunea Basic a Pallete selectati pictograma Simple State .

2. Faceti click in dreapta elementului stare initiala pentru a plasa noul element.

3. Deselectati pictograma Simple State.

4. Faceti dublu-click pe noul element si denumiti-l Type Displaying, apoi apasati Enter.

5. Adaugati inca 3 elemente de tip Simple State si denumiti-le

Refunding

Calculating

Processing

 

3.1.2.3. Adaugarea unui element stare finala

 

1. Din sectiunea Basic a Pallete selectati pictograma Final State .

2. Faceti click in partea de jos a diagramei de masini de stari pentru a plasa noul element.

3. Deselectati pictograma Final State.

4. Faceti right-click pe starea finala (nu pe numele ei) si selectati din meniul pop-up Labels > Final State Name pentru a elimina numele starii finale (Unnamed).

 

3.1.3. Adaugarea legaturilor (tranzitiilor) intre stari

 

Un eveniment poate produce tranzitia dintr-o stare in alta. Intr-o diagrama de masini de stari tranzitia intre doua stari este reprezentata printr-o sageata care conecteaza cele doua stari, element care se numeste State Transition.

 

Aceasta sectiune contine urmatoarele proceduri:

 

3.1.3.1. Adaugarea unui element tranzitie intre doua stari distincte

 

1. Din sectiunea Basic a Pallete selectati pictograma State Transition .

2. Faceti click mai intai pe elementul Initial State si apoi pe elementul stare Displaying.

3. Deselectati pictograma State Transition.

 

3.1.3.2. Adaugarea unui element tranzitie reflexiva

 

1. Din sectiunea Basic a Pallete selectati pictograma State Transition.

2. Faceti click - mai intai pe elementul stare Displaying,

- apoi putin deasupra acestui element,

- apoi putin in dreapta si

- in final din nou pe elementul stare Displaying.

3. Deselectati pictograma State Transition.

 

3.1.3.3. Adaugarea unui element join/merge orizontal

 

1. Din sectiunea Basic a Pallete selectati pictograma Horizontal Join/Merge .

2. Faceti click sub elementul stare Displaying.

3. Deselectati pictograma Horizontal Join/Merge.

 

 

3.1.3.4. Adaugarea mai multor elemente tranzitie

 

1. Din sectiunea Basic a Pallete selectati pictograma State Transition.

2. Adaugati 8 elemente tranzitie:

De la starea Displaying la elementul Horizontal Join/Merge

De la elementul Horizontal Join/Merge la starea Refunding

De la elementul Horizontal Join/Merge la starea Calculating

De la starea Calculating la starea Processing

De la starea Calculating la starea Displaying

De la starea Processing la starea Refunding

De la starea Refunding la Final State

De la starea Processing la Final State

3. Deselectati pictograma State Transition.

3.1.3.5. Etichetarea tranzitiilor cu nume de evenimente

 

Tranzitiile sunt in general declansate de evenimente (cu exceptia tranzitiilor automate).

 

1. Faceti right-click pe tranzitia (legatura) dintre Initial State si starea Displaying.

2. Selectati Label > Name si scrieti Coins Entered.

3. In acelasi fel etichetati cu nume de evenimente urmatoarele tranzitii:

                                                Tranzitia                                                              Numele evenimentului

De la starea Displaying la starea Displaying                                     Coins Entered

De la starea Displaying la elementul Horizontal Join/Merge            Button Pressed

De la starea Calculating la starea Displaying                                Calculating Finished

De la starea Calculating la starea Processing                                Calculating Finished

De la starea Processing la Final State                                                Soda Ejected

De la starea Processing la starea Refunding                                     Soda Ejected

De la starea Refunding la Final State                                               Coins Refunded

 

3.1.3.6. Etichetarea tranzitiilor cu pre-/post-conditii

 

Anumite tranzitii sunt realizate conditionat. Pentru etichetarea lor pe legaturi (tranzitii) se folosesc paranteze drepte intre care sunt scrise conditiile logice.

 

1. Faceti right-click pe tranzitia (legatura) dintre Horizontal Join/Merge si starea Refunding.

2. Selectati Label > Pre Condition si scrieti button=refund.

3. In acelasi fel etichetati cu pre-conditii urmatoarele tranzitii:

                                                Tranzitia                                                        Pre-conditia

De la Horizontal Join/Merger la starea Calculating              button!=refund

De la starea Calculating la starea Processing                        cost<=coin value

De la starea Calculating la starea Displaying                        cost>coin value

De la starea Processing la Final State                                    cost=coin value

 

 

 

3.2. Modificarea modelelor UML si reconstructia codului (Refactoring)

 

3.2.1. Pregatirea proiectelor demonstrative Java si UML

 

1. Din meniul principal al IDE-ului selectati File > New Project. Apare asistentul New Project.

2. În pagina Choose Project, în panoul Categories expandați nodul Samples si selectati  nodul UML. Panoul Projects este actualizat cu proiectele UML disponibile.

3. În panoul Projects, selectați UML Bank App Sample și faceți click pe Next.

4. În pagina Name and Location, lasati valoarea implicită UMLBankAppSample pentru nume proiectului Java.

5. Pentru campul Project Location, click pe Browse pentru a naviga la folderul in care doriti sa salvati fisierele pentru proiectele demonstrative.

Selectati drive-ul D: directorul \isw, subdirectorul cu numarul grupei (de exemplu: D:\isw\441E\). 

De mentionat faptul ca atunci cand schimbati valoarea campului Projects Location, IDE-ul completeaza automat valorile din campurile Java Project Folder si UML Project Folder.

6. Lăsați valoarea implicită UMLBankAppSample-Model pentru numele proiectului UML.

7. Faceti click pe Finish. Apare caseta de dialog Opening Projects.

In fereastra Projects apar proiectele: UMLBankAppSample si UMLBankAppSample-Model.

    

8. In fereastra Projects, sub nodul UMLBankAppSample-Model expandati nodul Model si expandati nodul bankpack.

9. Selectati directorul  bankpack si toate elementele de sub directorul bankpack prin apasarea tastei Shift sau a tastei Ctrl atunci când faceti selecția.

10. Faceți click dreapta pe elementele selectate și alegeți Create Diagram From Selected Elements  din meniul de pop-up. Apare asistentul Create New Diagram.

11. In lista Diagram Type selectati Class Diagram.

12. Scrieti BankClassDiagram in campul Diagram Name, lasati UMLBankAppSample-Model in campul Namespace si faceti click pe Finish. IDE-ul realizeaza urmatoarele:

Sub nodul Model creează un nod BankClassDiagram

In editorul de diagrama se afiseaza noua diagrama

Deschide Palette

 

3.2.2. Modificarea proiectului UML

 

In continuare veti invata cum sa modificati un model UML, direct sau utilizand diagrame grafice. Veti observa ca toate modificarile sunt automat sincronizate in proiectele asociate Java si UML.  

1. Activati diagrama BankClassDiagram facand click pe fila diagramei sau prin dublu click in arborele de proiect.

2. Selectati Interface in zona Palette.

3. Faceti click pe butonul stanga al mouse-ului in spatiu liber din zona diagramei.

Veti obtine un nou element Interface in modelul UML

Observatie: Pana cand elementul nu are un nume nicio sursa nu este asociata cu el. Numele implicit este Unnamed, si poate fi schimbat.

Observatie: Aveti posibilitatea sa glisati un element catre un alt pachet, in arborele de proiect sau sa schitati link-ul de la elementul dvs. catre pachete de pe diagrama.

4. Selectati elementul Interface (daca nu este selectat). Scrieti numele IMyProject si apasati Enter.

Acum aveti sursa implicita pentru interfata IMyProject in aplicatia Java asociata.

Observatie: In cazul in care incepeti sa scrieti imediat dupa selectie, numele vechi va fi inlocuit cu unul nou. In caz care aveti nevoie de o corectie pentru nume faceti dublu click pe nume spre a intra in modul de editare.

5. Selectati Nested Link in paleta UML. Faceti click pe interfata IMyProject. Faceti click pe pachetul bankpack.

Acum, noua interfata este situata in pachetul de baza (in model si in proiectul Java).

6. Deselectati instrumentul Nesting Link facand click pe butonul dreapta al mouse-ului (sau prin ESC).

7. Selectati 100% in caseta de marire si derulati in zona de diagrama pana la interfata IMyProject.

8. Invocati meniul contextual (pop-up) cu click dreapta pe titlul Attributes in cadrul interfetei.

9. Faceti click pe meniul Insert Attribute.

Un atribut cu nume implicit a fost adaugat in model, nicio sursa nu este asociata cu atributul pana cand unul are nume implicit.

10. Stergeti numele implicit (cu backspace) si stergeti tipul implicit al atributului (int)

                        Description: Description: Description: New Attribute With Cleared Type and Name.

11. Scrieti String ca tip de atribut si AUTHOR ca nume implicit, apasati = si scrieti "YOUR NAME", apoi apasati Enter.

Acum aveti atributul in model si in sursa, si orice modificare a atributului din model va afecta codul sursa.

Description: Description: Description: New AUTHOR attribute in IMyProject interface.

12. Invocati Navigate to Source din meniul contextual (pop-up) al elementului Interface (este necesar mai intai sa folositi Generate Code...). Veti vedea sursa pentru noua interfata.

  package bankpack;           

  public interface IMyProject {

     public static final String AUTHOR = "YOUR NAME";

  }

Observatie: Puteti utiliza Navigate to Source din elementul nodului in proiectul UML, de asemenea in arborele de proiect sau accesand direct sursa din proiectul Java.

13. Activati fila diagramei BankClassDiagram. Adaugati o clasa diagramei (utilizati paleta), dandu-i numele Utils.

14. Mutati Utils in pachetul bankpack.

Ar trebui sa vedeti Utils.class in pachetul bankpack din proiectul Java cu sursa implicita.

  package bankpack;           

  public class Utils {

     public Utils() {

     }

  }

Observatie: Puteti adauga noi clase sau interfete la model folosind arborele proiectului, invocand meniul contextual (pop-up) pentru pachetul dorit si selectand Add > Element item.

15. Activati fila diagramei BankClassDiagram. Selectati butonul Orthogonal Layout Description: Description: Description: The Orthogonal Style icon is displayed. din bara de instrumente a diagramei si faceti click pe Yes in caseta de dialog de avertisment.

16. Selectati clasa Utils in diagrama.

Observatie: Puteti gasi clasa Utils invocand Edit > Find in Model... din meniul principal. Doar scrieti Utils pentru a descoperi si apasati Find. Puteti da dublu click pe rezultatul cautat si diagrama corespunzatoare se va deschide, iar clasa Utils va fi selectata pe diagrama.

Description: Description: Description: http://www.javapassion.com/handsonlabs/nbeuml/index_files/d_findutilsclass.png

17. Apasati tasta Delete. Confirmati stergerea obiectului (nu debifati caseta).

Description: Description: Description: Confirmation for Delete Element from Diagram.

Clasa este eliminata atat din modelul UML (din arborele proiectului si toate diagramele) cat si din proiectul Java.

Observatie: Aveti posibilitatea de a elimina atribute si operatii din model si din sursa selectand si apasand pe Delete sau invocand Delete din meniul contextual (pop-up). Atentie, daca aveti de gand sa eliminati pachetul din diagrama cu optiunea stergere din model bifata, tot continutul pachetului va fi eliminat din model si din proiectul Java (daca diagrama este situata in pachet, atunci si diagrama va fi stearsa) .

18. Invocati Add > Package din meniul contextual (pop-up) al nodului Model.

19. Scrieti numele pachetului temp in asistent.

20. Selectati caseta Create Scoped Diagram. Apasati pe OK. Pachetul cu diagrama scoped apare in model. Diagrama este deschisa dupa creare. Pachetul gol nu este propagat catre proiectul Java.

21. Selectati Class in paleta. Faceti click pe zona din diagrama temp. Noua clasa Unnamed apare.

22. Scrieti numele A si faceti click in zona libera a diagramei. Prima clasa a fost numita A, si apare o a doua clasa, nedenumita. Denumiti-o B si creati o a treia clasa C. Toate clasele apar pe diagrama, in proiectul Java si in arborele proiectului.

23. Selectati legatura Generalization in paleta.

24. Faceti click pe clasa C din diagrama. Faceti click pe clasa A din diagrama. Relatia de generalizare apare pe diagrama, in arborele proiectului UML si se propaga catre proiectul Java.

 

  package temp;           

  public class C extends A {

     public C() {

     }

  }

25. Selectati legatura Navigable Aggregation in paleta.

26. Faceti click pe clasa C si apoi pe clasa B de pe diagrama. O legatura Navigable Aggregation apare pe diagrama, in arborele modelului si se propaga catre proiectul Java.

Metode accessor sunt create in model si in sursa.

 

  package temp;           

public class C extends A {

   private B mB;

     public C() {

     }

     public B getB() {

        return mB;

     }

     public void setB(B val) {

        this.mB = val;

     }

  }

27. Selectati pachetul temp din arborele proiectului. Invocati Delete din meniul contextual (pop-up). Selectati Yes in fereastra de dialog pentru a sterge obiectul. Selectati Yes pentru a confirma stergerea pachetului.

Description: Description: Description: Delete Package Confirmation.

28. Selectati Yes pentru a confirma stergerea celorlalte elemente.

Pachetul temp cu tot continutul, incluzand toate clasele si diagrama de clase, este eliminat din proiectul UML. Pachetul de test cu clasele sale este eliminat din proiectul de Java. Toate filele pentru diagrama si clasele sterse sunt inchise.

 

3.2.3. Modificarea surselor Java

 

In continuare veti invata cum sa modificati sursele Java.  

1. In proiectul Java adaugati un pachet numit helpers. Pachetul gol apare in proiectul Java, dar nu se propaga catre proiectul UML.

2. Adaugati in pachet clasa HelpMe. Folositi Reverse Engineer....

Pachetul helpers si clasa HelpMe apar in model. Clasa si pachetul pot fi glisate catre diagrama. Sau pot fi modificate din cadrul proiectului UML.

3. Activati diagrama BankClassDiagram. Glisati clasa HelpMe catre diagrama.

4. Activati fila sursa. Adaugati o noua metoda in codul sursa al clasei HelpMe

 

     public int getSomeID () {

        return 0;

     }

Metoda apare in model in nodul HelpMe si pe diagrame (daca folositi Reverse Engineer...).

5. Adaugati un atribut in codul sursa al clasei HelpMe

 

     private long info = 15;

Metode de tip accesor (getInfo() si setInfo()) sunt generate in sursa. Atributul si metodele accesor sunt propagate catre model (daca folositi Reverse Engineer...).

6. Adaugati in codul sursa al clasei HelpMe

 

     import bankpack.*;

7. Adaugati in declaratia clasei HelpMe

 

     implements IMyProject

Relatia este propagata catre modelul UML (daca folositi Reverse Engineer...).

8. Activati diagrama BankClassDiagram. Apasati butonul Relationship Discovery Description: Description: Description: Relationship Discovery icon. din bara de instrumente.

Relatia ar trebui sa apara pe diagrama BankClassDiagram.

 

3.2.4. Reconstructia codului (Refactoring)

 

In continuare veti invata cum sa reconstruiti codurile sursa Java.  

1. Adaugati un nou element Class pe diagrama BankClassDiagram. Numiti-o HelpUser.

Elementul clasa apare pe diagrama si in model.

2. Selectati legatura Navigable Composition in paleta.

 

3. Faceti click pe clasa HelpUser si apoi pe clasa IMyProject din diagrama.

Navigable Composition apare pe diagrama, in arborele modelului si se propaga in proiectul Java. Metode accesor sunt create in model si in sursa.

4. Faceti dublu click pe numele IMyProject din elementul diagrama IMyProject pentru a deschide editorul de nume. Acum puteti sa scrieti noul nume.

Description: Description: Description: Element renaming on diagram.

5. Redenumiti interfata IMyProject in GenericHelpProject.

Este redenumit elementul Interface in diagrama, in model si in sursa.

  package bankpack;           

  public interface GenericHelpProject {

     public static final String AUTHOR = "YOUR NAME";

  }

 

6. Dupa redenumirea elementului, este realizata automat reconstructia (Refactoring) care redenumeste toate utilizarile vizibile pe diagrama: adica tipul parametrului si tipul returnat in cazul metodelor accesor generate pentru legatura Composition.

Sunt redenumite si utilizarile elementelor modificate: in relatia Generalization si in metodele accesor generate de relatia Composition.

7. Deschideti fisierul sursa pentru clasa HelpMe.

Observati ca este redenumita si utilizarea elementului Interface in clasa extinsa

Description: Description: Description: http://www.javapassion.com/handsonlabs/nbeuml/index_files/d_genusagerenamed.png

8. Deschideti fisierul sursa pentru clasa HelpUser

Observati ca sunt redenumite si tipul atributului si tipurile din metodele accesor.

Description: Description: Description: Composition related usages are renamed.

 

3.2.5. Modificarea modelului UML din arborele proiectului

 

1. Faceti click cu butonul dreapta al mouse-ului pe nodul helpers din arborele proiectului UML.    In meniul contextual deschis, selectati Add > Element

Description: Description: Description: 'Add | Element' menu item. 

2. In asistent selectati Class la Element Type. Scrieti HelpThem in campul Element Name. Apasati OK.

Description: Description: Description: Element creation wizard.

 

3. Un nou nod clasa HelpThem este creat. Expandati nodul clasei create pentru a vedea constructorul creat. Glisati clasa HelpThem din arbore in diagrama.

 

 

4. Deschideti meniul contextual pentru nodul clasei si invocati comanda  Add > Atributte. Este creat un nou atribut private int Unnamed.

5. Deschideti meniul contextual pentru nodul atribut creat. Invocati comanda Rename.

6. Scrieti noul nume, theirInfo, si apasati butonul OK

Description: Description: Description: Rename dialog window.

 7. Atributul este redenumit. Sunt create metode accesor.

8. Deschideti Properties pentru nodul atribut theirInfo.

Description: Description: Description: Properties menu item.

9. In campul Type schimbati din int in History: bankpack

Inchideti fereastra Properties.

10. Tipul atributului si tipurile folosite in metodele accesor au fost schimbate.

11. Deschideti meniul contextual pentru nodul clasei si invocati comanda  Add > Operation. 

O noua operatie public void Unnamed() este creata.

12. Deschideti meniul contextual pentru nodul operatiei create. Invocati comanda Rename. Introduceti noul nume: setTheirNames si apasati butonul OK.

Operatia este redenumita.

13. Deschideti Properties pentru nodul functiei setTheirNames. Faceti click pe butonul '...'  pentru a particulariza valoarea Parameters.

14. In fereastra de dialog care se deschide, public void setTheirNames( ) - Parameters apasati butonul New Parameter... Scrieti numele name1. Schimbati tipul in String.

Description: Description: Description: http://www.javapassion.com/handsonlabs/nbeuml/index_files/d_oppparamscustomization.png

16. Adaugati un alt parametru de acelasi tip cu numele name2. Apasati butonul OK si inchideti fereastra Properties. Modificarile apar in clasa.

3.2.6. Rezumat

 

In acest tutorial ati invatat sa efectuati urmatoarele:

Sa adaugati noi elemente in model si sa intelegeti relatia model UML – sursa Java.

Sa intelegereti utilizarea si impactul operatiei de reconstructie (refactoring) in timpul modificarii elementelor diagramelor.

 

Atentie: La finalul laboratoarelor stergeti proiectele create (click dreapta pe nodul proiectului in

           fereastra Projects, selectati Delete si confirmati ca doriti sa fie sterse sursele – in cazul Java)

 

 

3.3. Studiu de caz complex de inginerie a codului Java bazata pe utilizarea UML

 

In continuare vor fi rezolvate o parte dintre problemele din subiectele de examen din documentul ISw_0809_Subiecte_Examen_Subiecte_2A_2B.pdf (studiu de caz si la lucrarile a 2-a si a 3-a).

 

3.3.1. Incarcarea proiectelor (realizate in lucrarea a 2-a)

 

1. Verificati daca exista directorul numit \MonitoringCaseStudy2 pe drive-ul D: in directorul \isw, in subdirectorul cu numarul grupei, (exemplu: D:\isw\441E\MonitoringCaseStudy2).  Daca exista, stergeti-l.

2. Descarcati arhiva MonitoringCaseStudy2.zip, in subdirectorul cu numarul grupei, (de exemplu: D:\isw\441E\).

3. Dezarhivati fisierul descarcat, folosind WinZip sau WinRar, cu click dreapta pe numele fisierului MonitoringCaseStudy2.zip selectand apoi optiunea Extract Here.

Automat va fi creat subdirectorul \MonitoringCaseStudy2 iar in el subdirectoarele \UMLMonitoringApp (in care se afla proiectul UML) si \JavaMonitoringApp (in care se afla proiectul Java).

4. Din meniul principal selectați File> Open Project. Apare asistentul Open Project

Sub Look in, selectati calea proiectului UML anterior dezarhivat (de forma: D:\isw\441E\MonitoringCaseStudy2\UMLMonitoringApp).

Lasati selectat Open as Main Project

Faceti Click pe Open Project.

In Projects apare nodul UMLMonitoringApp.

5. Din meniul principal selectați File> Open Project. Apare asistentul Open Project

Sub Look in, selectati calea proiectului Java anterior dezarhivat (de forma: D:\isw\441E\ MonitoringCaseStudy2\JavaMonitoringApp).

Deselectati Open as Main Project

Faceti Click pe Open Project.

In Projects apare nodul JavaMonitoringApp.

 

3.3.2. Explorarea proiectelor

 

1. In zona Projects, sub nodul UMLMonitoringApp, sub nodul Model gasiti diagrama de clase MainClassDiagram si o deschideti in editorul de diagrame.

 

Diagrama MainClassDiagram ar trebui sa arate astfel.

 

 

Diagrama DetailClassDiagram (in care se introduce clasa Measuring ca o generalizare a claselor MeasuringTool si MeasuringAPI, clase reconstruite astfel incat sa extinda clasa Measuring) ar trebui sa arate astfel.

 

 

2. In zona Projects, sub nodul JavaMonitoringApp, sub nodul Source Packages, sub nodul <default package>, gasiti codurile claselor (generate din diagrama de clase anterioara) si le puteti deschide in editorul de diagrame.

 

 

In continuare vor fi prezentate codurile sursa Java generate din diagrama de clase de mai sus.

 

 

1

2

3

4

5

public class Main {

    private EventsHandler evHandler;

    private Monitor monitor;

    private CommandsHandler cmdHandler;

}

 

1

2

3

4

5

6

7

8

public class CommandsHandler {

    private Monitor mon;

    public void configureParameter () {

    }

    public short[] getParams (byte[] types) {

        return null;

    }

}     

 

1

2

3

4

public class EventsHandler {

    public void send (Report r) {

    }

}

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

public class Monitor {

    private byte[] monitoredTypes;

    private short measuringPeriod;

    private Timer timers;

    private Parameter params;

    private MeasuringTool tool;

    private MeasuringAPI api;

    private boolean toolOrAPI;

    public Monitor () {

    }

    public void run () {

    }

    public void addParam () {

    }

    public short getValue (byte type) {

        return 0;

    }

}     

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

public class Parameter {

    private short value;

    private short aboveThr;

    private short belowThr;

    private byte type;

    private Report rep;

    private EventsHandler reportHandler;

    public Parameter () {

    }

    public void setAboveThr (short val) {

    }

    public void setBelowThr (short val) {

    }

    public void setValue (short val) {

    }

    public void periodicReport () {

    }

    public void checkThresholds () {

    }

    public byte getType () {

        return 0;

    }

    public short getValue () {

        return 0;

    }

}

 

1

2

3

4

5

public class MeasuringAPI extends Measuring {

    public short[] measure (byte[] types) {

        return null;

    }

}

 

1

2

3

4

5

public class MeasuringTool extends Measuring {

    public short[] measure (byte[] types) {

        return null;

    }

}

 

1

2

3

4

public class Measuring {

    public Measuring () {

    }

}

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

public class Report {

    private byte type;

    private byte reason;

    private short value;

    public Report () {

    }

    public byte getReason () {

        return 0;

    }

    public byte getType () {

        return 0;

    }

    public short getValue () {

        return 0;

    }

}

 

1

2

3

4

5

6

7

8

public class Timer {

    private short interval;

    private Parameter param;

    public Timer () {

    }

    public void run () {

    }

}

 

 

3.3.3. Rezolvarea enunturilor care privesc scrierea codurilor Java

 

 

Enunt: Clasa Main creeaza obiectele din clasa Monitor (care extinde Thread), EventsHandler si CommandsHandler si face legaturile dintre ele.

 

Posibila solutie (acest cod nu facea obiectul subiectelor de examen):

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

public class Main {

    private static short           aboveThr;

    private static short           belowThr;

    private static CommandsHandler cmdHandler;

    private static EventsHandler   evHandler;

    private static short           interval;

    private static Monitor         monitor;

    private static byte            type;

 

    public static void main(String[] args) {

        short   measuringPeriod = 1000;

        boolean toolOrAPI       = true;

 

        evHandler  = new EventsHandler();

        monitor    = new Monitor(measuringPeriod, toolOrAPI, evHandler);

        cmdHandler = new CommandsHandler(monitor);

 

        // Alte coduri, pentru testare sistem

    }

}

 

Enunt: Constructorul Monitor() primeste

- perioada efectuarii masuratorilor,

- un flag care indica metoda de masurare (Tool sau API) si

- o referinta catre un obiect de tip EventsHandler (care va fi transmisa obiectelor de tip Parameter si Report in momentul crearii acestora), si trebuie (pe langa initializarile evident necesare):

- sa creeze spatiul necesar tratarii a 50 de parametri, si

- sa lanseze firul de executie al obiectului Monitor. 

 

1. (A) Sa se scrie codul constructorului Monitor().  (10 pct.)

 

Posibila solutie:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

public class Monitor extends Thread {

    private MeasuringAPI api;

    private EventsHandler evHandler;

    private short measuringPeriod;

    private byte[] monitoredTypes;

    private byte nrParam;

    private Parameter[] params;

    private Timer timers;

    private MeasuringTool tool;

    private boolean toolOrAPI;

 

    // 1.A.

    public Monitor(short period, boolean toolOrAPI, EventsHandler ev) {

        this.measuringPeriod = period;       // initializare evident necesara

        this.toolOrAPI = toolOrAPI;          // initializare evident necesara

 

        if (toolOrAPI) {                     // initializare evident necesara

            this.tool = new MeasuringTool();

        } else {

            this.api = new MeasuringAPI();

        }

        this.evHandler = ev;                 // initializare evident necesara

        monitoredTypes = new byte[50];  // spatiul necesar stocarii tipurilor

        params = new Parameter[50];     // spatiul necesar stocarii parametrilor

        nrParam = 0;                    // variabila contor parametri current stocati

        this.start();

    }

}

 

Enunt: Apelul configureParameter() (metoda a clasei CommandsHandler) primeste

- tipul parametrului a carui monitorizare este dorita,

- valoarea intervalului de raportare periodica in milisec. (valoarea 0 indica lipsa raportarii periodice), si

- valori ale pragurilor de alertare (superior si / sau inferior, valoarea 0 indica lipsa pragului).

 

Posibila solutie (acest cod nu facea obiectul subiectelor de examen):

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

public class CommandsHandler {

    private Monitor mon;

    public CommandsHandler(Monitor mon) {

        this.mon = mon;

    }

   

    public void configureParameter(byte type, short interval, short aboveThr,

                       short belowThr) {

        mon.addParam(type, interval, aboveThr, belowThr);

    }

}     

 

Enunt: Efectul este apelul addParam() prin care obiectul Monitor

- creeaza si stocheaza un nou parametru (transmitandu-i si referinta de tip EventsHandler), si

- ii stocheaza separat tipul.

Daca primeste valori nenule pentru interval, addParam()

- creeaza un obiect de tip Timer (care extinde Thread)

- pe care il initializeaza cu intervalul primit si  cu referinta obiectului de tip Parameter, si

- lanseaza firul de executie al obiectului de tip Timer.

Constructorul Parameter() initializeaza noul obiect cu valorile primite.

 

1. (B) Sa se scrie codul metodei addParam(). (10 pct.)

 

Posibila solutie:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

    // 1.B.

    public void addParam(byte type, short interval,short aboveThr,short belowThr){

        // creare si stocare parametru

        params[nrParam] = new Parameter(type, aboveThr, belowThr, evHandler);

       

        // stocare tip parametru (separat)

        monitoredTypes[nrParam] = type;

 

        // creare si lansare Timer (conditionata)

        if (interval > 0) {

            Timer t = new Timer(interval, params[nrParam]);

            t.start();

        }

        nrParam++;

    }

 

Enunt: Metoda run() a obiectelor de tip Monitor

- foloseste apelul Thread.sleep(period) pentru a-si suspenda periodic executia.

La reluarea executiei

- se apeleaza metoda measure() (a obiectului de tip MeasuringTool sau MeasuringAPI)

- furnizandu-i un tablou cu tipurile curent monitorizate, iar

- cu valorile obtinute se actualizeaza valorile curente ale fiecarui parametru, si apoi

- se genereaza catre obiectele Parameter cereri checkThresholds().

 

2. (A) Sa se scrie codul metodei run() a obiectelor Monitor.  (10 pct.)

 

Posibila solutie:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

    // 2.A.

    public void run() {

 

        while (true) {

            if (nrParam > 0) {

                // referinta catre tabloul valorilor masurate

                short[] values;

 

                // crearea unui tablou cu tipurile monitorizate

                byte[] types = new byte[nrParam];

                for (int i = 0; i < nrParam; i++) {

                    types[i] = monitoredTypes[i];

                }

 

                // apelul metodei measure()

                if (toolOrAPI) {

                    values = tool.measure(types);

                } else {

                    values = api.measure(types);

                }

 

                // pentru toate obiectele Parameter curent existente

                for (int i = 0; i < nrParam; i++) {

                    // actualizarea valorilor curente

                    params[i].setValue(values[i]);

                    // cereri checkThresholds() catre obiectele Parameter

                    params[i].checkThresholds();

                }

 

            }

            // suspendarea periodica a executiei

            try {

                Thread.sleep(measuringPeriod);

            } catch (InterruptedException ex) {

            }

        }

    }

 

Enunt: Metoda checkThresholds() (metoda a clasei Parameter)

- compara valoarea curenta cu pragurile (daca acestea au valori nenule).

Daca unul dintre praguri este depasit,

- este creat un obiect Report initializat cu

- motivul generarii lui (depasirea pragului superior/ inferior codificata prin 1/ 2),

- tipul parametrului si valoarea curenta,

- si este trimis catre EventHandler prin apelul send().

 

3. (A) Sa se scrie codul metodei checkThresholds(). (10 pct.)

 

Posibila solutie:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

    // 3.A.

    public void checkThresholds() {

        byte reason;

 

        // comparatia valorii curente cu pragurile (daca acestea sunt nenule)

        if ((aboveThr != 0) && (value > aboveThr)) {

            reason = 1;

            rep = new Report(reason, type, value);

            reportHandler.send(rep);

        }

 

        if ((belowThr != 0) && (value < belowThr)) {

            reason = 2;

            rep = new Report(reason, type, value);

            reportHandler.send(rep);

        }

    }

 

Enunt: Apelul getParams() (metoda a clasei CommandsHandler)

- primeste un tablou cu tipurile parametrilor a caror valori sunt dorite si

- returneaza un tablou cu valorile parametrilor respectivi,

- facand apel la metoda getValue() a obiectului Monitor.

 

Enunt: Apelul getValue() (metoda a clasei Monitor)

- primeste tipul unui parametru a carui valoare este dorita,

- cauta si returneaza valoarea parametrului respectiv.

 

2. (B) Sa se scrie codurile metodelor getParams() si getValue(). (10 pct.)

 

Posibila solutie:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

    // 2.B.a.

    public short[] getParams(byte[] types) {

        // crearea tabloului valorilor

        short[] values = new short[types.length];

 

        // obtinerea valorilor si popularea tabloului

        for (int i = 0; i < types.length; i++) {

            values[i] = mon.getValue(types[i]);

        }

        return values;

    }

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

    // 2.B.b.

    public short getValue(byte type) {

        short value = 0;

 

        // pentru toti parametrii existenti

        for (int i = 0; i < nrParam; i++) {

            // identificarea parametrului care are tipul primit ca argument

            if (type == monitoredTypes[i]) {

                // obtinerea valorii parametrului

                value = params[i].getValue();

            }

        }

        return value;

    }

Enunt: Constructorul Timer()

- primeste pe langa

- intervalul de raportare si

- o referinta catre obiectul de tip Parameter

- pe care o stocheaza.

 

Metoda run() a obiectelor de tip Timer

- foloseste apelul Thread.sleep(interval) pentru a-si suspenda periodic executia si

- a genera catre obiectul clasei Parameter o cerere periodicReport().

 

Enunt: Metoda periodicReport() (metoda a clasei Parameter)

- creeaza un obiect Report pe care

- il initializeaza cu

- motivul generarii lui (codificat prin valoarea 0),

- tipul parametrului si

- valoarea curenta, si

- il trimite catre EventHandler prin apelul send().

 

3. (B) Sa se scrie codul metodei run() a clasei Timer si codul metodei periodicReport(). (10 pct.)

 

Posibila solutie:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

public class Timer {

    private short interval;

    private Parameter param;

 

    public Timer(short interval, Parameter param) {

        this.interval = interval;

        this.param    = param;

    }

 

    // 3.B.a.

    public void run() {

        try {

            Thread.sleep(interval);

        } catch (InterruptedException ex) {}

 

        param.periodicReport();

    }

}

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

public class Parameter {

    private short value;

    private short aboveThr;

    private short belowThr;

    private byte type;

    private Report rep;

    private EventsHandler reportHandler;

 

    public Parameter(byte type, short aboveThr, short belowThr, EventsHandler ev) {

        this.type = type;

        this.aboveThr = aboveThr;

        this.belowThr = belowThr;

        reportHandler = ev;

    }

 

    // 3.B.b.

    public void periodicReport() {

        byte reason = 0;

        rep = new Report(reason, type, value);

        reportHandler.send(rep);

    }

 

 

 

 

 

 

3.3.4. Un proiect Java care contine rezolvarile si cod pentru testare

 

1. Verificati daca exista directorul numit \MonitoringCaseStudyComplete pe drive-ul D: in directorul \isw, in subdirectorul cu numarul grupei, (exemplu: D:\isw\441E\MonitoringCaseStudyComplete).  Daca exista, stergeti-l.

2. Descarcati arhiva MonitoringCaseStudyComplete.zip, in subdirectorul cu numarul grupei, (de exemplu: D:\isw\441E\).

3. Dezarhivati fisierul descarcat, folosind WinZip sau WinRar, cu click dreapta pe numele fisierului MonitoringCaseStudyComplete.zip selectand apoi optiunea Extract Here.

Automat va fi creat subdirectorul \MonitoringCaseStudyComplete iar in el subdirectorul \JavaMonitoringApplication (in care se afla proiectul Java).

4. Din meniul principal selectați File> Open Project. Apare asistentul Open Project

Sub Look in, selectati calea proiectului Java anterior dezarhivat (de forma: D:\isw\441E\MonitoringCaseStudyComplete\JavaMonitoringApplication).

Lasati selectat Open as Main Project. Faceti Click pe Open Project.

In Projects apare nodul JavaMonitoringApplication.

5. In fereastra Projects, cu right-click pe nodul JavaMonitoringApplication selectati din meniul pop-up comanda Build.

6. Cu right-click pe nodul JavaMonitoringApplication selectati Run din meniul pop-up.

 

Clasa principala (Main) a proiectului Java contine un cod suplimentar adaugat pentru testare. Au fost astfel creati si configurati parametri de 7 categorii (tipuri):

- tipul 1 – caruia ii este monitorizat doar pragul superior (stabilit la valoarea 200)

- tipul 2 – caruia ii este monitorizat doar pragul inferior (stabilit la valoarea 100)

- tipul 3 – care este monitorizat doar prin raportare periodica (cu perioada 5 sec)

- tipul 4 – caruia ii este monitorizat    atat pragul superior (stabilit la valoarea 200)

cat si pragul inferior (stabilit la valoarea 100)

- tipul 5 – care este monitorizat atat d.p.d.v. al pragului superior (stabilit la valoarea 200)

   cat si prin raportare periodica (cu perioada 6 sec)

- tipul 6 – care este monitorizat atat d.p.d.v. al pragului inferior (stabilit la valoarea 100)

   cat si prin raportare periodica (cu perioada 7 sec)

- tipul 7 – care este monitorizat atat d.p.d.v. al pragului superior (stabilit la valoarea 200)

   cat si d.p.d.v. al pragului inferior (stabilit la valoarea 100)

   si prin raportare periodica (cu perioada 11 sec)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

64

65

66

67

public class Main {

    private static short           aboveThr;

    private static short           belowThr;

    private static CommandsHandler cmdHandler;

    private static EventsHandler   evHandler;

    private static short           interval;

    private static Monitor         monitor;

    private static byte            type;

 

    public static void main(String[] args) {

        short   measuringPeriod = 1000;

        boolean toolOrAPI       = true;

        evHandler  = new EventsHandler();

        monitor    = new Monitor(measuringPeriod, toolOrAPI, evHandler);

        cmdHandler = new CommandsHandler(monitor);

 

        // Parametru tip 1 - mon. prag sup.

        type     = 1;

        interval = 0;

        aboveThr = 200;

        belowThr = 0;

        cmdHandler.configureParameter(type, interval, aboveThr, belowThr);

 

        // Parametru tip 2 - mon. prag inf.

        type     = 2;

        interval = 0;

        aboveThr = 0;

        belowThr = 100;

        cmdHandler.configureParameter(type, interval, aboveThr, belowThr);

 

        // Parametru tip 3 - mon. periodica

        type     = 3;

        interval = 5000;

        aboveThr = 0;

        belowThr = 0;

        cmdHandler.configureParameter(type, interval, aboveThr, belowThr);

 

        // Parametru tip 4 - mon. prag sup.+inf.

        type     = 4;

        interval = 0;

        aboveThr = 200;

        belowThr = 100;

        cmdHandler.configureParameter(type, interval, aboveThr, belowThr);

 

        // Parametru tip 5 - mon. prag sup.+per.

        type     = 5;

        interval = 6000;

        aboveThr = 200;

        belowThr = 0;

        cmdHandler.configureParameter(type, interval, aboveThr, belowThr);

 

        // Parametru tip 6 - mon. prag inf.+per.

        type     = 6;

        interval = 7000;

        aboveThr = 0;

        belowThr = 100;

        cmdHandler.configureParameter(type, interval, aboveThr, belowThr);

 

        // Parametru tip 7 - mon. prag inf.+sup.+per.

        type     = 7;

        interval = 11000;

        aboveThr = 200;

        belowThr = 100;

        cmdHandler.configureParameter(type, interval, aboveThr, belowThr);

    }

}

 

Metoda send() a clasei EventsHandler contine un cod adaugat pentru testare.

 

1

2

3

4

5

6

public class EventsHandler {

    public void send(Report r) {

        System.out.println("EventsHandler.send() cu reason " + r.getReason() +

                " cu type " + r.getType() + " cu value " + r.getValue());

    }

}

 

In metoda run() a clasei Monitor a fost adaugat un cod pentru testare.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

import java.util.Calendar;

 

   public void run() {

      Calendar now;

      while (true) {

         // alte coduri ...

         now = Calendar.getInstance();

         System.out.println("Momentul curent:" + now.get(Calendar.HOUR_OF_DAY) +":"

           + now.get(Calendar.MINUTE) + ":" + now.get(Calendar.SECOND) + ":");

        }

    }

 

Efectul unei executii de 18 sec. a programului poate fi urmarit mai jos.

 

 

compile:

run:

Parameter cu type 1 cu aboveThr 200 cu belowThr 0

Monitor.addParam()

 

Parameter cu type 2 cu aboveThr 0 cu belowThr 100

Monitor.addParam()

 

Parameter cu type 3 cu aboveThr 0 cu belowThr 0

Monitor.addParam()

Timer.run() cu interval 7000

 

Parameter cu type 4 cu aboveThr 200 cu belowThr 100

Monitor.addParam()

 

Parameter cu type 5 cu aboveThr 200 cu belowThr 0

Monitor.addParam()

Timer.run() cu interval 5000

 

Parameter cu type 6 cu aboveThr 0 cu belowThr 100

Monitor.addParam()

Timer.run() cu interval 6000

 

Parameter cu type 7 cu aboveThr 200 cu belowThr 100

Monitor.addParam()

Timer.run() cu interval 11000

 

 

Initializari parametri

- tip 1

 

 

- tip 2

 

 

- tip 3

 

 

 

- tip 4

 

 

- tip 5

 

 

 

- tip 6

 

 

 

- tip 7

 

 

 

 

Momentul curent: 16:26:11:

EventsHandler.send() cu reason 1 cu type 4 cu value 208

EventsHandler.send() cu reason 1 cu type 5 cu value 201

 

Momentul curent: 16:26:12:

EventsHandler.send() cu reason 2 cu type 2 cu value 92

 

Momentul curent: 16:26:13:

EventsHandler.send() cu reason 2 cu type 6 cu value 87

 

Momentul curent: 16:26:14:

EventsHandler.send() cu reason 0 cu type 3 cu value 118

 

Momentul curent: 16:26:15:

Raportare parametri

- depasire prag sup.

- depasire prag sup.

 

 

- depasire prag inf.

 

 

- depasire prag inf.

 

 

- raportare periodica

 

 

EventsHandler.send() cu reason 2 cu type 4 cu value 94

EventsHandler.send() cu reason 1 cu type 5 cu value 210

EventsHandler.send() cu reason 0 cu type 5 cu value 210

 

Momentul curent: 16:26:16:

EventsHandler.send() cu reason 1 cu type 7 cu value 203

EventsHandler.send() cu reason 0 cu type 6 cu value 185

 

Momentul curent: 16:26:17:

- depasire prag inf.

- depasire prag sup.

- raportare periodica

(aceeasi valoare!!!)

 

 

 

 

- nimic de raportat

Momentul curent: 16:26:18:

Momentul curent: 16:26:19:

EventsHandler.send() cu reason 1 cu type 4 cu value 201

EventsHandler.send() cu reason 2 cu type 6 cu value 88

 

Momentul curent: 16:26:20:

EventsHandler.send() cu reason 0 cu type 7 cu value 146

 

Momentul curent: 16:26:21:

EventsHandler.send() cu reason 1 cu type 7 cu value 203

Momentul curent: 16:26:22:

Momentul curent: 16:26:23:

EventsHandler.send() cu reason 1 cu type 5 cu value 219

Momentul curent: 16:26:24:

EventsHandler.send() cu reason 1 cu type 5 cu value 205

Momentul curent: 16:26:25:

Momentul curent: 16:26:26:

EventsHandler.send() cu reason 2 cu type 6 cu value 84

Momentul curent: 16:26:27:

BUILD STOPPED (total time: 18 seconds)

- nimic de raportat

...

 

Si in metodele measure() a fost adaugat un cod pentru testare (care genereaza aleator valorile „masurate” in gama 80..220, astfel incat acestea sa poata iesi intr-o mica proportie din gama 100..200).

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

    public short[] measure(byte[] types) {

 

        short[] values = new short[types.length];

 

        for (int i = 0; i < types.length; i++) {

            values[i] = (short) (80 + 140 * Math.random());

        }

        return values;

    }

 

3.3.5. Rezolvarea enunturilor care privesc crearea diagramelor UML

 

 

Enunt: 4.(A) Sa se descrie sub forma unei diagrame MSC (continand crearea obiectelor, mesajele schimbate, parametrii acestora) scenariul in care este creat obiectul de tip Monitor. (5 pct.)

 

Posibila solutie: (cu observatia ca in loc de Unnamed() ar trebui sa fie apelurile constructorilor)

 

 

Enunt: 5.(A) Sa se descrie sub forma unei diagrame MSC scenariul in care sunt masurati parametrii, verificate pragurile si generat un raport avand ca motivatie depasirea valorii unui prag. (5 pct.)

 

Posibila solutie:

 

 

Enunt: 4.(B) Sa se descrie sub forma unei diagrame MSC (continand crearea obiectelor, mesajele schimbate, parametrii acestora) scenariul in care un parametru este monitorizat prin raportare periodica. (5 pct.)

 

Posibila solutie:

 

 

 

Enunt: 5.(B) Sa se descrie sub forma unei diagrame MSC scenariul in care un nou parametru este creat si configurat. (5 pct.)

 

Posibila solutie:

 

 

Enunt: 6.(A) Sa se descrie sub forma unei diagrame FSM (masina de stari, continand stari, tranzitii, evenimente, actiuni, activitati) evolutia starilor obiectului de tip Monitor (care trece periodic din starea asteptare trecere perioada in starea masurare si verificare, ultima formata din substarile masurare parametri, actualizare valori si verificare praguri). (5 pct.)

 

Posibila solutie:

- la nivel inalt - superstarile asteptare (Waiting) si masurare si verificare (MeasureAndProcess)

- automatul superstarii MeasureAndProcess - substarile masurare parametri (Measure), actualizare valori (Update) si verificare praguri (Check)